Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Dokumenty

 

Prawo określa wszystkie dziedziny funkcjonowania szkoły. Na potrzeby sprawnego funkcjonowania szkoły wszystkie akty prawne wyższego rzędu znajdują swe odbicie w prawie wewnątrzszkolnym, a więc w Statucie, regulaminach i procedurach szkolnych.