Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Rekrutacja 2024

Rekrutacja i zapisy dzieci do pierwszej klasy

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 

Zasady oddawania zgłoszeń i wniosków:


1. Zgłoszenia oraz wnioski można składać codziennie od poniedziałku do piątku, w sekretariacie szkoły, w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. 
Wszelkie pytania dotyczące zapisów i rekrutacji proszę kierować wyłącznie telefonicznie: 61 29 216 02 lub mailowo: sp1szamotuly@interia.pl 

 

Przewodnik pierwszoklasisty - można odebrać w szkole przy wejściu albo pobrać tutaj -  Przewodnik pierwszoklasisty