Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Kalendarz roku 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23- 31 grudnia 2020 r.

3.

Ferie zimowe w szkołach woj. wlkp.

15- 26 lutego 2021 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

6.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

4 stycznia 2021 r.

5 stycznia 2021 r.

4 czerwca 2021 r.

7.

Podział roku szkolnego:

I semestr

II semestr

 

1 września 2020- 22 stycznia 2021 r.

25 stycznia- 31 sierpnia 2021 r.

8.

Klasyfikacja:

a) za pierwszy okres

b) końcowa

 

15 stycznia 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

9.

Planowane posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

31 sierpnia 2020 r.

1 października 2020 r.

5 listopada 2020 r.

17 grudnia 2020 r.

18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)

11 lutego 2021 r.

25 marca 2021 r.

20 maja 2021 r.

18 czerwca 2021r. (piątek)

30 sierpnia 2021 r.

10.

Drzwi otwarte”- godz. 16.45 -17.30

1 października 2020 r.

17 grudnia 2020 r.

25 marca 2021 r.

20 maja 2021 r.

11.

Wywiadówki i spotkania z rodzicami- godz. 17.00


a) klasy I-IV: wtorek i środa

 

 

 

 

b) klasy V-VIII: czwartek

 

8 i 9 września 2020 r.

17 i 18 listopada 2020 r.

26 i 27 stycznia 2021 r.

20 i 21 kwietnia 2021 r.

 

9 i 10 września 2020 r.

18 i 19 listopada 2020 r.

27 i 28 stycznia 2021 r.

21 i 22 kwietnia 2020 r.

12.

Pasowanie uczniów klas I

25 września 2020 r.

13.

Wakacje letnie  

28 czerwca – 31 sierpnia 2021