Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Wypożyczalnia

 1. Ze zbiorów wypożyczalni mogą korzystać:
  • uczniowie;
  • nauczyciele;
  • pracownicy szkoły;
  • rodzice;
  • inne osoby w porozumieniu z bibliotekarzem (absolwenci, emerytowani nauczyciele).
 2. Każdy czytelnik winien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i zapamiętać godziny jej otwarcia.
 3. Wypożyczać książki można wyłącznie na swoje nazwisko.
 4. W wypożyczalni obowiązuje częściowo wolny dostęp do półek.
 5. Uczeń może wypożyczyć dwie książki w tym jedną lekturę, na okres jednego miesiąca.
 6. Nauczyciel na koncie może mieć maksymalnie 10 książek na okres jednego miesiąca.
 7. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 8. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki lub inne materiały. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, zobowiązany jest odkupić ten sam tytuł lub inny, wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (wartości obecnej ceny rynkowej).
 9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej do 10 czerwca każdego roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy), również w trakcie roku szkolnego, zobowiązani są do pobrania potwierdzającego bibliotece zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki i przedłożenia go dyrektorowi lub wychowawcy.
 11. Na terenie biblioteki obowiązuje cisza (porozumiewamy się między sobą szeptem) i zakaz spożywania posiłków.
 12. Torby i kurtki należy zostawiać w wyznaczonym miejscu.