Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

SKO w PKO

SKO konto dla ucznia w PKO BP S.A.

1. Opiekunką „SKO konto dla ucznia w PKO BP S.A.” jest Justyna Szymkowiak oraz Patrycja Napierała (nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1
w Szamotułach).

2. Konto mogą założyć rodzice dla swojego dziecka, które nie ukończyło 13 roku życia, a jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach. W tym celu należy wydrukować ze strony internetowej szkoły (zakładka SKO
w PKO) oświadczenie rodzica z ochroną danych osobowych, wypełnić je,
a następnie dostarczyć do opiekuna SKO w szkole.

3. Po założeniu „SKO konto dla ucznia w PKO” rodzice ucznia dostają kopię umowy z bankiem. Dziecko może dostać książeczkę (zapisuje się w niej wpłaty i wypłaty z konta SKO dla ucznia) oraz kartę ze swoim imieniem
i nazwiskiem (jako gadżet). Każdy uczeń jest odpowiedzialny za swoją książeczkę i kartę. Zgubienie ich należy zgłosić opiekunowi SKO.

4. Nie ma opłaty za prowadzenie rachunku/konta.

5. Oprocentowanie dla oszczędności ucznia:
do 2500 zł oszczędności – 2,5% w skali roku
nadwyżka powyżej kwoty 2500 zł – 0,5% w skali roku
kapitalizacja odsetek – tygodniowa

6. Posiadacz konta ma dostęp do serwisu internetowego SKO (sko.pkobp.pl) specjalnie przygotowanego dla dzieci, dzięki czemu może zarządzać minibudżetem. Przez bezpieczny serwis prowadzi go wirtualny bohater – pancernik Hatetepes.

7. Dziecko ma pasywny dostęp do swoich środków na kącie, czyli uczeń ma wgląd do konta, oszczędza i planuje wydatki, ale samodzielnie nie może dokonywać wypłat, doładowań telefonu, przelewów, zakupów w Internecie. Rodzic, który jest pełnomocnikiem może odblokować rachunek „SKO dla dziecka w oddziale PKO BP S.A.”
8. Sprawy „SKO konto dla ucznia w PKO” załatwiane są z opiekunem lub bezpośrednio z oddziale banku PKO BP S.A.

9. Wpłaty pieniędzy dokonują dowolne osoby z rodziny:
* w oddziale banku PKO BP S.A. (dowolna kwota wpłaty),
* internetowo przez iPKO (dowolna kwota wpłaty).

10. Wypłata
* gotówką u opiekuna SKO – max. 50 zł (książeczka SKO, pisemna informacja od rodziców zawierająca imię i nazwisko dziecka, wypłacaną kwotę, datę). Wypłata realizowana jest w ciągu 3 dni
* indywidualnie przez rodzica w oddziale PKO BP S.A. (dowolna kwota wypłaty, rodzic sam wpisuje do książeczki dziecka wypłacaną kwotę)
* internetowo przez rodzica przez iPKO
(rodzic powinien posiadać min. jeden produkt z dostępem do iPKO – mieć założoną kartotekę, należy wypełnić oświadczenie – „ustanowienie przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego uprawnionego do rachunku SKO i nadać relację „pełnomocnik ogólny” oraz udostępnić SKO konto dla ucznia). Rodzic sam wpisuje do książeczki wypłaconą kwotę.

11. Losy konta po ukończeniu przez dziecko 13 roku życia
* zamknięcie rachunku „SKO konto dla ucznia w PKO” u opiekuna SKO
w szkole lub osobiście przez rodzica w oddziale PKO BP S.A.
* przekształcenie „SKO konto dla ucznia” na „PKO konto pierwsze”
(tylko w oddziale PKO BP S.A. dokonywane przez rodziców,
uczeń dostaje kartę do bankomatu).

 

(uaktualniono 17.11.2018)