Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

II SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK IM. MARIOLI KASPER

      Dnia 11 stycznia odbył się II SZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK im. Marioli Kasper.

     Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a nad organizacją i przebiegiem całości konkursu czuwała p. Natalia Jędrzejczak.

     Była to piękna impreza, która w tym dniu zintegrowała całą społeczność szkolną.

     

    Jury - w składzie: p. Natalia Jędrzejczak, p. Alina Mielcarek oraz o. Ignacy - wyłoniło zwycięzców:

 

Z klas 1-3:

I MIEJSCE: Maria Brodowska - 21/21p.
II MIEJSCE: zespół Lena Książek, Maja Dąbek, Lena Wietrzyńska, Zofia Zakrzewska - 20/21p.
III MIEJSCE: Karolina Musiał -19/21p.

W tej kategorii wiekowej Jury przyznało także wyróżnienia dla instrumentalistów. Otrzymały je: 

Nina Nowak
Hanna Przewoźna
Julia Odwrot


Z kolei w kategorii klas 4-8 najwyżej ocenione zostały prezentacje następujących uczennic:


I MIEJSCE: Klaudia Kolat i Magdalena Tyl - 20/21p.
II MIEJSCE : Julia Gnybek - 13,5/21p.
III MIEJSCE: Alicja Wochelska i Rozalia Janicka 11/21p.

                Serdecznie gratulujemy!

 

    Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów wszystkim uczestnikom odbyło się w szkole 31 stycznia.

    Nagrody ufundowała Rada Rodziców.

 

                 A.T.