Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

VI Wojewódzki Konkurs „W hołdzie obrońcom Ojczyzny”

W VI Wojewódzkim Konkursie „W hołdzie obrońcom Ojczyznypod patronatem Starosty Powiatu Międzychodzkiego i Wójta Gminy Kwilcz oraz honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu - edycja pod hasłem „Łukasz Ciepliński i Tadeusz Kościuszko - bohaterowietragiczni” w części historycznej konkursu laureatami zostali uczniowie naszej szkoły :

Joanna Pawłowska z klasy 8d zdobyła II miejsce, Oskar Adamczak z klasy 7d III miejsce w kategorii uczniów klas 7-8.

Laureatom serdecznie gratulujemy!