Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych

Z przyjemnością informujemy, iż w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach  kontynuuje rozpoczęty w roku 2019  udział w projekcie "Klucz do lepszej edukacji w szkołach podstawowych na terenie Miasta  i Gminy Szamotuły".

W ramach programu uczniowie szamotulskiej "Jedynki" mogą skorzystać z szerokiej gamy tzw. zajęć dodatkowych,          w skład których wchodzą : zajęcia rozwiające zainteresowania uczniów, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             EP