Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Rekrutacja 2022

Rekrutacja i zapisy dzieci do pierwszej klasy

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 

Zasady oddawania zgłoszeń i wniosków:


1. Zgłoszenia oraz wnioski można składać codziennie od poniedziałku do piątku, w przedsionku szkoły, w godzinach od 8.00 do 14.00.
2. Podpisane zgłoszenia/ wnioski, wraz z załącznikami proszę włożyć do koperty i wrzucić do specjalnie przygotowanej urny.
 

3. Zeskanowane dokumenty można przesyłać na adres mailowy szkoły: sp1szamotuly@interia.pl

4. Wszelkie pytania dotyczące zapisów i rekrutacji proszę kierować wyłącznie telefonicznie: 61 29 216 02 lub mailowo: sp1szamotuly@interia.pl