Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Szkoła w Ruchu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szamotułach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć Każdy Może” w ramach trwającego Roku Szkoły w Ruchu.
W ramach akcji nauczyciele wychowania fizycznego podjęli szereg działań promujących zdrowy tryb życia oraz wspierających aktywność fizyczną.