Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Spis lektur

Rok szkolny 2015/2016

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 27 sierpnia 2012 r.
 

Klasy 1-3

wyboru lektur dokonuje nauczyciel

Klasa 4-6