Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Dla rodziców

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Informacja w Plikach do pobrania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o ubezpieczeniu NNW w Plikach do pobrania

 

 

Wykaz podręczników, których zakup finansują rodzice w Plikach do pobrania