Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Rekrutacja 2020
Rekrutacja i zapisy dzieci do pierwszej klasy  Szkoły Podstawowej nr 1
im. Stanisława Staszica w Szamotułach

 


Zasady oddawania zgłoszeń i wniosków:

1. Zgłoszenia oraz wnioski można składać codziennie od poniedziałku do piątku, w przedsionku szkoły, w godzinach od 8.00 do 14.00.
Termin składania dokumentów do 08.04.2020,

2. Podpisane zgłoszenia/ wnioski, wraz z załącznikami proszę włożyć do koperty i wrzucić do specjalnie przygotowanej urny.

3. Zeskanowane dokumenty można przesyłać na adres mailowy szkoły: sp1szamotuly@interia.pl

4. Wszelkie pytania dotyczące zapisów i rekrutacji proszę kierować wyłącznie telefonicznie: 61 29 216 02 lub mailowo: sp1szamotuly@interia.plWnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w Plikach do pobrania