Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Wystawa prac "Skarby Ziemii Szamotulskiej"

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO PT.

SKARBY ZIEMI SZAMOTULSKIEJ

W ramach realizacji projektu uczniowie pracowali na wszystkich przedmiotach. Podczas lekcji języka polskiego wykonali „Małe Ilustrowane Słowniki”, zawierające pojęcia dotyczące skarbów naszej okolicy. Na języku angielskim uzupełnili te słowniki angielskimi tłumaczeniami, a na języku niemieckim zajmowali się gwarowymi wyrażeniami o niemieckim pochodzeniu. W czasie lekcji przyrody pracowali z planem miasta zgodnie z kartą pracy. Natomiast w zespołach wykonywali plakaty prezentujące ulice Szamotuł noszące imiona słynnych mieszkańców naszego miasta. W czasie plastyki powstawały plakaty prezentujące nasze zabytki. Chętni uczniowie wzięli też udział w konkursie pt. „Skarby mojego miasta”.

Podczas wychowania fizycznego zażywali ruchu, maszerując do zabytkowych budowli, a następnie zwiedzali szamotulskie świątynie i Pałac Górków, wypełniając karty pracy. A na historii dokładnie poznali postać wybitnego Szamotulanina Maksymiliana Ciężkiego, oglądali jego pomnik i dokumentowali zdobytą wiedzę. Również na matematyce powstawały prace ujmujące graficznie długości ulic i granic miasta, a na informatyce - zaproszenia dla gości na podsumowanie projektu.

W czasie uroczystego podsumowania naszych działań poszczególne klasy zaśpiewały pieśni do Matki Boskiej Pocieszenia Szamotuł Pani, wyuczonych na religii i muzyce. Młodsze klasy zaprezentowały szamotulskie tańce, piosenki i przyśpiewki. Wszystkie prace uczniowskie zostały wyeksponowane w postaci dużej wystawy w różnych częściach szkoły, oglądanej przez kolejne tygodnie przez uczniów, rodziców i gości. Niewielki jej fragment można obejrzeć poniżej.

Artykuły