Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Mały Mistrz oraz Program Rozwoju Sportu.

Szkoła Nr.1 w Szamotułach w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiła do Narodowego Programu Rozwoju Sportu Polski Sport 2024. Do projektu zapisali się wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego. Uważamy, że założenia  są  słuszne. Pospolite, czyli masowe uczestnictwo w Narodowym Programie Rozwoju Sportu poskutkuje uformowaniem się sportowej kadry Polski na najwyższym poziomie. Dzieci  chętniej przystępują do sprawdzianów wiedząc, że ich wyniki, osiągnięcia  będą porównywalne  z dziećmi z innych szkół z całej Polski. Uczniowie mają świadomość, że rezultaty ich ciężkiej pracy będą zauważone i docenione. 

Drogim projektem do którego przystąpiła Szkoła jest „Mały Mistrz” Projekt ten powstał z inicjatywy Minister Sportu i Turystyki oraz pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. Adresowany on jest do wszystkich uczniów klas I. Idea programu to rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wf. Ponadto, jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia. Uważamy, że przez ciągłość trwania programu w klasach I-III istnieje możliwość zbadania progresji umiejętności każdego dziecka. Rodzice są informowani na bieżąco przez nauczycieli o stanie sprawności dziecka i postępach.