Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Grupa kolarska „Jedyneczki”

Grupa kolarska „Jedyneczki” działa w naszej szkole 10 lat. Bierzemy udział w rajdach organizowanych przeze mnie nie tylko dla uczniów ale też dla ich rodzin, przez inne szkoły z racji np. Dnia Niepodległości, powitania wiosny i jesieni, Dni Szamotuł itd.

Główne założenia i cele:
-kształtowanie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego,
-propagowanie aktywnych for wypoczynku-z nastawieniem na rowery,
-podnoszenie sprawności fizycznej i wytrwałości,
-rozwijanie indywidualnych zamiłowań i zainteresowań
-kształtowanie pozytywnych cech charakteru
-wpajanie zasad współżycia i współdziałania w grupie koleżeńskiej
-promowanie walorów krajoznawczych Wielkopolski, poznanie najbliższej okolicy-zabytków przyrody 
- poznawanie miejsc związanych z historią regionu-pogłębianie wiadomości historycznych

Zdjęcia-rajd organizowany przez UMiG- Szamotuły-na pożegnanie lata, a kolejny-to wyjazd do Rudnika-organizowany już przeze mnie.
Barbara Smolińska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

Artykuły