Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Siatkówka

Zajęcia dodatkowe w ramach kółka sportowego z piłki siatkowej.

Treningi odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Przeznaczone są dla dziewczynek z klas I – III . Uczennice bardzo chętnie uczestniczą w kółku sportowym o czym świadczy frekwencja. Nauczyciel prowadzący organizuje mini turnieje , w których podopieczne sprawdzają swoje zdobyte umiejętności. Jest to zaplecze przyszłej reprezentacji szkoły.

Artykuły