Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Kółko taneczne

KOŁO TANECZNE „JEDYNECZKI”

W SP nr 1 w Szamotułach, w oparciu o program autorski zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, działa koło taneczne „Jedyneczki”. Rokrocznie w zajęciach uczestniczy około 30 osób. Dzieci rozwijają swoje talenty i zainteresowania w dwóch grupach: 1 grupa – uczniowie z klas I, 2 grupa – uczniowie z klas II i III.

Członkowie koła poznają podstawowe figury tańców ludowych, klasycznych i nowoczesnych. Współtworzą choreografie do znanych i lubianych utworów muzycznych. Biorą udział w spotkaniach   z tancerzami i muzykami. Poprawiają ogólną sprawność fizyczną poprzez aktywne wykonywanie ćwiczeń kształtujących postawę, ćwiczeń wzmacniających i oddechowych z użyciem różnorodnych przyborów.

 „Jedyneczki” regularnie przygotowują występy artystyczne dla społeczności szkolnej i lokalnej. Prezentowały się z okazji świąt szkolnych, na terenie szamotulskich przedszkoli, podczas festynu parafialnego i Dni Szamotuł. Odnosiły sukcesy w przeglądach tanecznych organizowanych na terenie gminy.

Dzięki aktywnej współpracy z rodzicami i wsparciu sponsorów, zespół dysponuje strojami oraz rekwizytami, które uatrakcyjniają pokazy.

Artykuły