Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Obszar nr 1 Ruch w szkole, przedszkolu

Scenariusz lekcji  wychowania fizycznego dla klasy V dziewcząt.

 

Temat: Piłka koszykowa- doskonalenie kozłowania, chwytów i podań piłki w miejscu i ruchu.

Zadania lekcji:

Motoryczność:

- Kształtowanie zwinności oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Umiejętności:

- współpraca z partnerem, współpraca w grupie

-doskonalenie prawidłowej techniki kozłowania

Wiadomości:

- przypomnienie o zasadach fair play

- kształtowanie zdrowego współzawodnictwa

- działania w zespole.

Prowadzący: mgr Iwona Matuszewska-Hejdasz

Liczba uczniów: 10

Środki dydaktyczne: ławeczki gimnastyczne 5, szarfy 10, piłki do koszykówki10

PRZEBIEG LEKCJI

I

 1. Czynności organizacyjno- porządkowe (3min)
  1. Zbiórka, powitanie, sprawdzenie obecności, podanie zadań lekcji-2min
  2. Przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas lekcji-1min
  3. Rozgrzewka (13min)

Zabawa berek lisek-uczniowie zakładają szarfy z tyłu za spodenki następnie na sygnał nauczyciela próbują zdobyć jak najwięcej szarf.(2 min)

Rozłożenie ławeczek gimnastycznych równolegle do siebie w odległości ok 2m od siebie.

Uczniowie ustawiają się w rzędzie za pierwszą ławeczką i wykonują:

- slalom między ławeczkami z krążeniem RR w przód

- jw. w tył

- bieg slalomem krokiem odstawno- dostawnym

- bieg slalomem krokiem skrzyżnym

- bieg slalomem i na końcu każdej ławeczki uderzenie dłoniom o ławeczkę

- bieg ławeczka między NN

- bieg z jedną nogą na ławeczce

- przejście po ławeczce na czworakach

- przeskoki zawrotne przez ławeczkę 3x na każdej

- stojąc na wprost ławeczek przeskoki przez ławeczkę

- jw. w parach i czwórkach

- po 2 osoby do ławeczki jedna osoba wykonuje siad skrzyżny na końcu ławeczki druga natomiast unosi ławeczkę na jej przeciwnym końcu.

II Część główna lekcji(25min)

            Rozdanie uczniom piłek do koszykówki, ustawienie się uczniów na końcu ławeczki w   

rzędzie.(18min)

- kozłowanie piłki slalomem między ławeczkami pamiętając o zmianie ręki kozłującej

- kołowanie piłki marsz ławeczka między nogami i na końcu ławeczki siad

- jw. siad na początku ławeczki w środku i na końcu, na każdej ławeczce zmiana ręki kozłującej.

Uprzątnięcie ławeczek, uczniowie dobierają się w pary

- jedna z pary kozłuje piłkę PR odczytując głośno liczbę palcy pokazaną przez drugą osobę

            - jw. zmiana w parach

            - jw. zmiana ręki kozłującej

            - ustawienie w parach na dwóch końcach sali osoba z piłką wykonuje kozłowanie do 

              Środka Sali następnie zatrzymanie i podanie piłki do partnera i cofnięcie się tyłem                              

  Na swoje miejsce

- ustawienie jw. osoba z piłką wykonuje kozłowanie do środka Sali, podanie piłki do partnera, obiegnięcie go następnie przyjęcie piłki od partnera, kozłowanie piłki na swoje miejsce zatrzymanie się i podanie piłki do partnera.

Podział uczniów na dwa zespoły 5 osobowe gra 4x4 jedna osoba z drużyny siada na ławkę zmieniając się z osobą grającą po wykonanym rzucie na kosz przez swoją drużynę.(7min)

III Część końcowa (4min)

Uczniowie odkładają piłki

Zabawa uspakajająca „MINUTKA” uczniowie wykonują leżenie tyłem zamykają oczy i na sygnał zaczynają odliczać 1 min jeśli uznają, że minęła już jedna min wykonują siad skrzyżny wygrywa osoba będąca najbliżej minuty.

Podsumowanie zajęć, kilka słów o postępach uczniów

Zbiórka, pożegnanie.

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego klasy V e

Temat Lekcji: ćwiczenie sprawności fizycznej podczas pokonywania gimnastycznego toru przeszkód

Zadania lekcji:

Motoryczność: kształtowanie różnych zdolności motorycznych z nastawieniem na zwinność, szybkość oraz koordynację ruchową.

Umiejętności: pokonywanie w szybkim tempie przeszkód,

Wiadomości:

-kształtowanie zdrowego współzawodnictwa

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na zajęciach

-zastosowanie zdobytych umiejętności podczas lekcji gimnastyki w praktyce

Prowadzący : mgr Bartłomiej Idkowiak

Liczba uczniów:10

Środki dydaktyczne: materac, 3 części skrzyni gimnastycznej, paliki, płotki gimnastyczne, ławeczki gimnastyczne, tablica z obręczą do koszykówki.

Przebieg lekcji

I

1)Czynności organizacyjno – porządkowe

a) zbiórka, powitanie, podanie celów i zadań lekcji – 3 minuty

b)przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa na lekcji oraz zasad rywalizacji w duchu „fair play” – 1minuta

2) rozgrzewka

Zabawa „Berek z szarfą” – każde dziecko zakłada sobie szarfę z tyłu jako „ogonek” Zadaniem każdego dziecka jest zdobycie jak największej ilości szarf nie tracąc swojej. – 3 minuty

Ćwiczenia kształtujące – 4 minuty:

 • W biegu krążenie obustronne ramion w przód
 • W biegu krążenie obustronne ramion w tył
 • W biegu naprzemianstronne krążenia ramion w przód i w tył
 • Skip A, B, C, D
 • Skoki na prawej i lewej nodze
 • Skoki obunóż w przód z krążeniem rąk w przód i w tył

Ćwiczenia rozciągające: 4 minut

W pozycji stojącej skłon tułowia w przód i w tył z pogłębieniem, w pozycji stojącej skłony tułowia do prawej i lewej nogi. Skrętoskłony tułowia w prawo i w lewo.

W siadzie płaskim dotykamy palcami rąk palców stóp, głową prawego i lewego kolana

Leżenie tyłem: wykonujemy leżenie przewrotne i przerzutne.

II część główna lekcji – 20 minut:

Ustawiamy tor przeszkód wykorzystując całą salę gimnastyczną.

                  a)Uczeń rozpoczyna skokiem przez płotek  lekkoatletyczny ustawiony w pozycji niskiej.

                   b)Następnie wykonuje w biegu przewrót w przód na materacu,

                   c) otrzymuje podanie od kolegi, kozłuję piłkę między palikami i rzuca do kosza

                   d) biegnie w stronę skrzyni gimnastycznej, pokonuje w dowolny sposób 3 części skrzyni

                  e) obiega słupek, wykonuje czworakowanie między palikami

                  f) skoki zawrotne przez ławeczkę

                  g) obiegnięcie palików i szybki bieg do mety

Podczas pokonywania toru przeszkód kontrolujemy intensywność ćwiczeń oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa.

Staramy się wprowadzać elementy współzawodnictwa ( bieg na czas, pogoń za uciekającym kolegą)

Możemy także modyfikować ustawienie toru, tak, aby maksymalnie uatrakcyjnić zajęcia.

III część końcowa – 8 minut

Dzieci przy pomocy nauczyciela układają sprzęt sportowy

Ćwiczenia oddechowe oraz rozluźniające: po okręgu w chodzie wspinamy się na palce – wdech, opuszczamy się wydech. Chodzimy na zewnętrznej części stopy, następnie chód na piętach. Na końcu swobodne podskoki.

Zbiórka, podsumowanie zajęć, kilka słów o postępach dzieci oraz bezpieczeństwie na lekcji.

Artykuły