Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Z dziejów szkoły

sp1 obraz 

 

Chcąc zapoznać się z przeszłością Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach warto sięgnąć po kronikę, którą zaczęto pisać w roku 1928. Przedstawia ona historię tej placówki, ale również jest dokumentem prezentującym problemy oświaty powiatu szamotulskiego w okresie międzywojennym. W czasie wojny kronikę Szkoły Podstawowej nr 1 uratował od zniszczenia ówczesny woźny - pan Sroka. Z kroniki tej można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących przeszłości szkoły i miasta Szamotuł.

 

Kronika k1 k2
Pierwsze  strony w kronice

w1 w2 w3
Wiersz nauczyciela Stefana Elimera

s1 s2 s3
s4 s5 s6

II wojna światowa opisana w kronice

4.V.1912 r. udało się miastu nabyć teren należący wówczas do majątku Szamotuły - Zamek. Na tym terenie znajduje się obecnie Szkoła Podstawowa nr1. Sprawa budowy stanęła na jakiś czas w martwym punkcie. Dopiero 21 VII 1921 r. poruszył ją pierwszy inspektor szkolny Andrzej Rosochowicz, wznosząc projekt nowoczesnej budowy. Kuratorium szkolne zatwierdziło tę uchwałę.

 

 

 

budowa

Szkoła w trakcie budowy 1925 r. (klatka z prywatnego filmu)

 

 

 

1928

Szkoła 1928 r.

 

 

W tym samym roku przystąpiono do budowy sali gimnastycznej. Jej otwarcie miało nastąpić 16 października tego samego roku. Terminu dokończenia prac niestety nie dotrzymano. Z dokumentu (kroniki) nie wynika, kiedy ostatecznie oddano ją do użytku. Budynek szkolny na ówczesne czasy był obiektem nowoczesnym. Szkoła posiadała sale przedmiotowe, m.in. rysunkową i prac ręcznych. Wszyscy wypowiadali się bardzo pozytywnie o Szkole Podstawowej nr 1.

 

 

boisko

Sala gimnastyczna w tle

 

 

W lutym 1937 r. uruchomiono natryski. Na początku marca 1938 r. przystąpiono do radiofonizacji szkoły. Zarząd Miejski zakupił nowy pięciolampowy odbiornik radiowy z dwoma dodatkowymi głośnikami, które umieszczono na korytarzach.

W okresie międzywojennym do szkoły uczęszczały zarówno dzieci z miasta, jak również z okolicznych wsi. Ich liczba systematycznie wzrastała. W roku 1930 do szkoły uczęszczało 493 uczniów, a w 1938 r. 684. Liczba oddziałów wahała się od 9 do 14. Maksymalnie nauczało w tej placówce 13 nauczycieli. W okresie międzywojennym bardzo aktywnie działał komitet rodzicielski, który co roku organizował gwiazdkę dla dzieci, kolonie, półkolonie i współorganizował wycieczki nad morze. Co roku w szkole urządzano uroczyste akademie z okazji urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.