Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

#gaszynchallenge

 

 

 Dziękujemy za nominację w #gaszynchallenge Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach.

 

 

  

Podejmujemy wyzwanie
Szkola Podstawowa nr 1 nominuje:
Akademię Reissa
Krąg instruktorów harcerskich Dzida
Centrum kultury, tańca, dobrych manier i podskoków Hajdasz.
Pieniądze przekazujemy Sandrze Wolniak # siepomaga.pl

Bartłomiej Idkowiak