Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Wojewódzki Konkursu „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

.

W kwietniu 2020 roku, w trakcie trwania nauczania zdalnego Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu zaprosił uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. "Ptaków śpiew" 2020 Rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich. Konkurs miał być przeprowadzony metodą zdalną z zastosowaniem platformy Moodle w formie wielostopniowego testu odsłuchowego. W bogatej bazie nagrań służących do przygotowania do konkursu umieszczono śpiewy i odgłosy osiemdziesięciu różnych ptaków polskich w formacie mp3.

Trzy uczennice z naszej szkoły postanowiły wziąć udział w tych niecodziennych zmaganiach.

Pierwszy etap konkursu odbył się w maju zdalnie. Każdy uczestnik rozpoznawał usłyszane gatunki u siebie w domu przy pomocy własnego komputera.

Na drugi etap uczennice przybyły do szkoły 22 czerwca 2020.

Natomiast trzeci stopień konkursu – turniej finałowy wraz z galą wręczenia odznaczeń, odbył się 1 października 2020 roku w Kolegium Stanisława Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Ścisła czołówka finałowa -czternastu zdobywców złotych medali- przystąpiło do trzech rund, odpowiadając publicznie na pytania zadane przez Jury złożone głownie z naukowców - ekspertów różnych dziedzin związanych z biologią. Na podstawie tych zmagań wyłoniono zwycięzców całego tegorocznego konkursu.

Uczniowie wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych za osiągnięte wysokie wyniki w konkursie zostali udekorowani medalami, odznakami oraz dyplomami przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Wyniki dziewczynek z naszej szkoły również zasługują na podziw.

Zofia Chalak z klasy 6f otrzymała srebrny medal.

Hanna Sikora uczennica klasy 6c zdobyła medal brązowy.

Alicja Wieczorek z klasy 5b zasłużyła na dyplom pochwalny.

Gratulujemy uzyskania tak pięknych wyników w tym, trudnym, interdyscyplinarnym konkursie.

Natomiast przed wszystkimi miłośnikami zwierząt otwiera się szansa udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu „Ptaków śpiew” 2021.

Maria Mendel

Fotografia na stronie: http://ko.poznan.pl/wydarzenia/2020/10/wyniki-stopnia-trzeciego-wojewodzkiego-konkursu-ksztalcenia-sluchu-pt-ptakow-spiew-rozpoznawanie-spiewu-i-odglosow-ptakow-polskich/