Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach

Pasowanie na ucznia

                            25 wrzesnia 2020 to szczególny dzień dla pierwszaków. W tym dniu odbyła się uroczystość pasowania na uczniów klas pierwszych. Uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły i otrzymali pamiątkowy akt pasowania. Następnie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez starsze koleżanki i kolegów.  

                           Pierwszoklasiści! Życzymy Wam sukcesów, przyjaciół, a przede wszystkim, aby w naszej szkole było Wam zawsze dobrze!  

                                                                                                                             Marzena Cicha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Zdjęcia: Piotr Szymkowiak, rodzice uczniów